• IC/元器件
 • 求购信息
 • 技术资料
 • 电子资讯
当前位置:51电子网 » 电子元器件库 » 电力半导体器件 » 晶闸管智能模块

FRS400DA100

FRS400DA100产品图片
 • 发布时间:2018/12/10 15:13:30
 • 所属类别:电力半导体器件 » 晶闸管智能模块
 • 公    司:深圳市美森特电子有限公司
 • 联 系 人:杨先生
 • FRS400DA100供应商

FRS400DA100属性

 • FRS400DA100

FRS400DA100描述

FRS400DA100
FRS400DA120
FRS400CA120
FRS400EA180
FRS400EA200
BKR400ABZ50
DD30GB40
DD30GB80
KD30GB40
KD30GB80
DD60GB40
DD60GB80
KD60GB40
KD60GB80
DD100GB40
DD100GB80
KD100GB40
KD100GB80
DD200GB40
DD200GB80


FRS400DA100相关产品

FRS400BA60
FRS400BA60  FRS400DA100  FRS400DA120  FRS400CA120  FRS400EA1
FRS400BA50
FRS400BA50  FRS400BA60  FRS400DA100  FRS400DA120  FRS400CA12
DKR400AB60
DKR400AB60  FRS400BA50  FRS400BA60  FRS400DA100  FRS400DA120
FRG25BA60
FRG25BA60  FDF60BA50  FDF60BA60  DKR300AB60  DKR400AB60 
FRS400DA120
40012040012040018040020040050304030803040308060406080604060801004010080100401008
FRS400EA180
40018040020040050304030803040308060406080604060801004010080100401008020040200802
FRS400EA200
40020040050304030803040308060406080604060801004010080100401008020040200802504025
BKR400ABZ50
40050304030803040308060406080604060801004010080100401008020040200802504025080608
联系方式
 • 联系人:杨先生
 • 地 址:昆山市朝阳东路99号4楼
 • 邮 编:518000
 • 电 话:0512-82613006
 • 传 真:0512-82092345
 • 邮 箱:1989265666@qq.com
 • Q Q:QQ:1989265666